Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med tobaksvaror i Kristianstads kommun (10 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med tobaksvaror (SNI kod 47260) i Kristianstads kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.