Bolagsfakta

Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater i Kiruna (46 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater (SNI kod 25) i Kiruna kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.