Bolagsfakta

Odling av prydnadsväxter i växthus i Kiruna kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Odling av prydnadsväxter i växthus (SNI kod 01191) i Kiruna kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.