Bolagsfakta

Inspektion, kontroll, tillståndsgivning i Karlskrona (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Inspektion, kontroll, tillståndsgivning (SNI kod 84112) i Karlskrona kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (SNI kod 84). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.