Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Magasinering och stödtjänster till transport i Karlshamns kommun (18 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Magasinering och stödtjänster till transport (SNI kod 52) i Karlshamns kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.