Bolagsfakta

Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning i Jönköping (17 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning (SNI kod 47915) i Jönköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.