Bolagsfakta

Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik i Jönköping (122 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik (SNI kod 71122) i Jönköpings kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys (SNI kod 71). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

  • 1
  • 2