Bolagsfakta

Annan landtransport av passagerare i Järfälla (3 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Annan landtransport av passagerare (SNI kod 49390) i Järfälla kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Landtransport; transport i rörsystem (SNI kod 49). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.