Bolagsfakta

Fastighetsbolag i Hylte (121 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Fastighetsverksamhet (SNI kod 68) i Hylte kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.