Bolagsfakta

Vägtransport, godstrafik i Huddinge kommun (147 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Vägtransport, godstrafik (SNI kod 49410) i Huddinge kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Landtransport; transport i rörsystem (SNI kod 49). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

  • 1
  • 2