Bolagsfakta

Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik i Huddinge (73 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik (SNI kod 71122) i Huddinge kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys (SNI kod 71). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.