Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Sport-, fritids- och nöjesverksamhet i Helsingborgs kommun (433 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Sport-, fritids- och nöjesverksamhet (SNI kod 93) i Helsingborgs kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.