Bolagsfakta

Andra konsumenttjänster i Hörby (81 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Andra konsumenttjänster (SNI kod 96) i Hörby kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.