Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor i Härnösands kommun (39 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81) i Härnösands kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.