Bolagsfakta

Stödverksamhet för utbildningsväsendet i Göteborgs kommun (239 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Stödverksamhet för utbildningsväsendet (SNI kod 85600) i Göteborgs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Utbildning (SNI kod 85). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.