Bolagsfakta

Sport- och fritidsutbildning i Göteborg (603 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Sport- och fritidsutbildning (SNI kod 85510) i Göteborgs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Utbildning (SNI kod 85). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.