Bolagsfakta

Reklambyråverksamhet i Göteborgs kommun (724 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Reklambyråverksamhet (SNI kod 73111) i Göteborgs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Reklam och marknadsundersökning (SNI kod 73). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.