Bolagsfakta

Skötsel och underhåll av grönytor i Göteborgs kommun (157 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81300) i Göteborgs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

  • 1
  • 2