Bolagsfakta

Renskötsel i Gällivare kommun (137 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Renskötsel (SNI kod 01491) i Gällivare kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

  • 1
  • 2