Bolagsfakta

Bygg i Falun (1 162 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI kod 43) i Falu kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.