Bolagsfakta

Uppfödning av slaktsvin i Falkenberg (24 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Uppfödning av slaktsvin (SNI kod 01462) i Falkenbergs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.