Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Restaurang-, catering- och barverksamhet i Enköpings kommun (89 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Restaurang-, catering- och barverksamhet (SNI kod 56) i Enköpings kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.