Bolagsfakta

Tillverkning av vapen och ammunition i Eda (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av vapen och ammunition (SNI kod 25400) i Eda kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater (SNI kod 25). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.