Bolagsfakta

Bygg i Dorotea (26 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet (SNI kod 43) i Dorotea kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.