Bolagsfakta

Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna i Danderyd (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna (SNI kod 87902) i Danderyds kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Vård och omsorg med boende (SNI kod 87). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.