Bolagsfakta

Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare i Danderyds kommun (160 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare (SNI kod 64993) i Danderyds kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet (SNI kod 64). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.

  • 1
  • 2