Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter i Borgholms kommun (6 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter (SNI kod 23) i Borgholms kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.