Bolagsfakta

Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet på Borgholm (27 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet (SNI kod 69) i Borgholms kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.