Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Hotell- och logiverksamhet i Borgholms kommun (69 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Hotell- och logiverksamhet (SNI kod 55) i Borgholms kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.