Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning i Borgholms kommun (9 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning (SNI kod 59) i Borgholms kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.