Bolagsfakta

Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. på Borgholm (6 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. (SNI kod 91) i Borgholms kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.