Bolagsfakta

Tillverkning av kläder i Borås (49 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Tillverkning av kläder (SNI kod 14) i Borås kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.