Bolagsfakta

Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter i Borås (7 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (SNI kod 20) i Borås kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.