Bolagsfakta

Spel- och vadhållningsverksamhet i Borås (7 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Spel- och vadhållningsverksamhet (SNI kod 92) i Borås kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.