Bolagsfakta

Försörjning av el, gas, värme och kyla i Borås (14 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI kod 35) i Borås kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.