Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Vård och omsorg med boende i Bollnäs kommun (9 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Vård och omsorg med boende (SNI kod 87) i Bollnäs kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.