Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. i Bollnäs kommun (6 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. (SNI kod 91) i Bollnäs kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.