Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys i Bollnäs kommun (94 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys (SNI kod 71) i Bollnäs kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.