Bolagsfakta

Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar i Bollebygd (1 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar (SNI kod 17211) i Bollebygds kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Pappers- och pappersvarutillverkning (SNI kod 17). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.