Bolagsfakta

Reklam och marknadsundersökning i Boden (13 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Reklam och marknadsundersökning (SNI kod 73) i Bodens kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.