Bolagsfakta

Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror i Bodens kommun (5 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror (SNI kod 47593) i Bodens kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar (SNI kod 47). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.