Bolagsfakta

Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak i Bjuv (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak (SNI kod 46170) i Bjuvs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon (SNI kod 46). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.