Bolagsfakta

Odling av andra frukter och bär samt nötter i Bjuvs kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Odling av andra frukter och bär samt nötter (SNI kod 01250) i Bjuvs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill (SNI kod 01). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.