Bolagsfakta

Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer i Bjurholms kommun (2 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer (SNI kod 94200) i Bjurholms kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Intressebevakning; religiös verksamhet (SNI kod 94). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.