Bolagsfakta

Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård i Askersund (2 st Företag)

Här hittar du alla företag inom bransch Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård (SNI kod 86212) i Askersunds kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Hälso- och sjukvård (SNI kod 86). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.