Bolagsfakta

Avfallshantering; återvinning i Arvika (6 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Avfallshantering; återvinning (SNI kod 38) i Arvika kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.