Bolagsfakta

Annan rengöring i Arjeplogs kommun (2 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Annan rengöring (SNI kod 81290) i Arjeplogs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor (SNI kod 81). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.