Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik i Arjeplogs kommun (8 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (SNI kod 74) i Arjeplogs kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.