Bolagsfakta

Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp i Arjeplogs kommun (1 st)

Här hittar du alla företag inom bransch Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp (SNI kod 42210) i Arjeplogs kommun. Denna detaljgrupp ingår i huvudgruppen Anläggningsarbeten (SNI kod 42). Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.