Bolagsfakta

Alla branscher i huvudgruppen Kontorstjänster och andra företagstjänster i Arboga kommun (9 st företag)

Nedan finns alla branscher inom Kontorstjänster och andra företagstjänster (SNI kod 82) i Arboga kommun indelat per SNI detaljgrupp. Klicka på en bransch nedan för att se företagen under denna. Antal företag inom branschen anges med (antal företag).
Bolagsfaktas branschindelning bygger på SCB:s företagsregister som är en standard för svensk näringsgrensindelning.